familiemediation

Familiemediation

Familiemediation is een specialisatie binnen de mediation. Het gaat hier meestal over conflicten op familie- of gezinsniveau. Het kan bijvoorbeeld gaan om een ontstaan geschil over de verdeling van een erfenis, maar ook om een echtscheiding, geregistreerd partnerschap of het verbreken van een relatie. Er zullen dan nieuwe afspraken gemaakt moeten worden die zien op een nieuwe situatie. Het kan daarbij gaan om afspraken ten behoeve van de kinderen (hoofdverblijf, contactregeling, alimentatie, informatie), afspraken over partneralimentatie, afspraken over de gezamenlijke woning en natuurlijk over de verdeling en/of verrekening bij een gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden.

De mfn familiemediator zorgt ervoor dat alle partijen hun verhaal kunnen doen en bevordert dat ieder zich verdiept in de belangen van de andere betrokkenen, met inbegrip van die van uw kind/kinderen. Bij mediation is er ruimte voor emotie en frustratie. Juist door in vertrouwelijkheid dingen te kunnen uitspreken, ontstaat er zicht op een oplossing.

Uiteraard worden alle gemaakte afspraken op professionele en deskundige wijze vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Bij familiemediation is dat normaliter een ouderschapsplan en/of echtscheidingsconvenant.

Aangesloten bij

Contact

Kuijper Mediation
A. Hofmanweg 5a
2031 BH Haarlem
Tel. 023-53 136 08