mediation

Wat is Mediation?

Mediation is het bemiddelen in een conflict, zonder tussenkomst van een rechter. Bij mediation probeert u samen met de andere partij tot een oplossing te komen onder begeleiding van een mediator. Dit kan voorkomen bij een echtscheiding, een arbeidsgeschil, een erfenis, een burenruzie, een verbouwing, en ga zo maar door.

Het gaat erom dat, zolang er van beide kanten de bereidheid bestaat om het geschil (ofwel de ruzie, het conflict), op te lossen, mediation kans van slagen heeft. Het voordeel hiervan is dat er geen langslepende procedures dienen te worden gevoerd.

Daarnaast is het zo dat bij mediation de partijen met elkaar naar de oplossing zoeken. De mediator zoekt niet mee naar oplossingen, maar fungeert slechts als gespreksleider. Doordat er een gespreksleider is, krijgt een ieder evenveel spreektijd als de ander en ziet de mediator er op toe dat het mediationproces zijn goede loop krijgt.

De mediator is namelijk onpartijdig, neutraal en bewaakt de autonomie (de zelfbeschikking) van de partijen. Hierdoor ontstaat er veelal een gevoel van te worden gehoord, te worden gezien, te worden erkend. Dit zorgt er vervolgens voor dat er wederzijds begrip ontstaat.

Wanneer er wederzijds begrip ontstaat zullen partijen steeds beter in staat zijn het conflict te begrijpen en nog sterker het gevoel krijgen het conflict te willen oplossen. Wanneer dit zich aandient en er overeenstemming is bereikt over het oplossen van het conflict, dan is de mediation geslaagd.

De ervaring leert dat partijen tevreden de mediation afsluiten. Dat is wat mediation ook zo bijzonder en mooi maakt. Een ieder betrokken bij het proces is tevreden met de uitkomst. Dit staat haaks tegenover het procederen bij de rechtbank. Daar wordt de een in het gelijk gesteld en de ander in het ongelijk.

Mediation is : allebei gelijk.

Waarom mediation?

Zoals hierboven al beschreven, gaat het erom dat bij mediation voor beide partijen het geschil naar tevredenheid wordt opgelost. Dit in tegenstelling tot een conflict wat bij de rechter voorkomt. Het is een uiterst mooi instrument wat werkt wanneer partijen beide de bereidheid hebben om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Natuurlijk is het ook zo, dat wanneer de mediation niet zou slagen, alsnog het pad van de rechterlijke macht kan worden bewandeld.

Wanneer mediation?

Is het conflict zo opgelopen dat u er samen niet meer uitkomt, maar er nog wel samen wil uitkomen? Dan doet u er verstandig aan een mediator in te schakelen. Echter, is het conflict zo ernstig ge√ęscaleerd dat u de ander de oorlog verklaart, dan lijkt mediation in eerste instantie niet opportuun om aan te vangen. Maar denkt u er eens over na: Mediation of een Procedure. Het alternatief is in conflict blijven. En dat is nooit goed, ook niet voor uw gezondheid.

Conflicten zijn er om op te lossen. Ik nodig u uit dat te doen!

Aangesloten bij

Contact

Kuijper Mediation
A. Hofmanweg 5a
2031 BH Haarlem
Tel. 023-53 136 08